صفحه اصلی

درباره ما

راهنما

تماس با ما

 

 

 

                                  

                                نرم افزار الکترونیک                   محصولات الکترونیک      مجلات مقالات و کتب برق والکترونیک

                                 نرم افزار عمومی                    برنامه نویسی                           

                                                                  

                          

                                                    

 
2 CD  

آموزش نقشه ها و مدارات برق ساختمان


عناوین فصل ها

مدارهای الکتریکی

جعبه تقسیم

دوشاخه

انواع سرپیچ

پریزها

کلید در بازکن

کلید یک پل

کلید دو پل

کلید چاقویی

انواع کلیدهای فشاری

کلید تبدیل

مدار الکتریکی تبدیل بازاری

کلید صلیبی

کلید گروهی

کلید سری

کلید دو قطبی

لامپ فلورسنت

انواع زنگ های اخبار

دربازکن

انواع رله

مدار رئوستا

دستگاه های اندازه گیری

برق اظراری

مدار کنسل مکانیکی

ترانسفورماتور

طریقه رسم سیم کشی ساختمان

راه پله-تراس-سر در ساختمان
 

قيمت : 58000 ريال

 

    

 

 

©Copyright ©2010 SSGSHOP.com©